Tiedostamon tausta

Työyhteisövalmennuksia, työyhteisösovitteluja ja työnohjauksia aloittaessani havaitsin, etteivät osallistujat olleet riittävän tietoisia omasta tilanteestaan, jotka liittyivät jaksamiseen, kuormitukseen tai työstä suoriutumiseen. Sama ilmiö oli havaittavissa työyhteisötasolla työyhteisön ilmapiiriin liittyvissä haasteissa tai muutostilanteisiin liittyvissä ilmiöissä. Tapaamisten aikana he tulivat tietoiseksi näistä asioista, jolloin pystyimme pohtimaan yhdessä keinoja, joilla tilanne saadaan ratkaistua tai paranemaan.

Näistä havainnoista syntyi yritykseni nimi Tiedostamo ja toimintaamme kuvaava sanonta ”Voimme vaikuttaa vain asioihin, joista olemme tietoisia”

...

Tarmo Alastalo

Tarmo on työnohjaaja, työyhteisökehittäjä ja koutsi. Tarmo on myös yksi Itä-Suomen kokeneimpia työyhteisösovittelijoita. Hänellä on vahva oma kokemus yritysmaailmasta ja johtotehtävistä.

“Tarmon rauhallinen olemus rauhoitti työyhteisömme jännitteisen ilmapiirin ja mahdollisti rakentavan avoimen keskustelun.”

- Asiakas

“Lyhyessä ajassa monipuolinen lähestyminen haasteelliseen tilanteeseen ja keinojen löytäminen jatkotoimenpiteeksi.”

- Asiakas

Työkokemus

 • Esimies- ja johtakokemusta yli 20 vuoden ajalta tuotannollisista ja asiakaspalveluorganisaatioista.
 • Opetus- ja projektitehtävissä vuodesta 2013 alkaen.
 • Yrittäjäkokemusta vuodesta 2009 lähtien.
 • Työyhteisösovittelijana sekä rikos- ja riita-asioiden sovittelijana vuodesta 2014 lähtien.

Koulutus

 • Työyhteisösovittelun erityisosaaja
 • Työyhteisövalmentaja
 • Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
 • Pedagogin koulutus
 • Insinööri YAMK

Jäsenyydet

 • Ratkes ry
 • Suomen työnohjaajat ry
 • Suomen sovittelufoorumi ry
 • Yrittäjät jäsenyritys 2022